این نوشته قسمت 5 از مجموع 10 در سری آموزش افزونه یوزر پرو | User Pro می باشد

در این بخش از آموزش افزونه یوزر پرو فیلد تنظیمات خبرنامه را بررسی می کنیم. اگر از سرویس های ایمیلی مانند Mailchimp و Aweber استفاده می کنید می توانید API آن را در فیلد های مخصوص به خود قرار دهید تا افزونه با سرویس ایمیل موردنظرتان همگام سازی شود.

تنظیمات MailChimp

تنظیمات mailchimp در تنظیمات خبرنامه

کد API مخصوص MailChimp

اگر از سرویس ایمیل MailChimp استفاده می کنید کد Api  مخصوص میل چیمپ را در این قسمت قرار دهید.

تنظیمات AWeber

مدیریت aweber در تنظیمات خبرنامه

کد مجوز Aweber

اگر از سرویس ایمیل Aweber استفاده می کنید کد Api  مخصوص Aweber را به این قسمت اضافه کنید.

شناسه لیست AWeber

اگر می خواهید لیست های ایمیل را به افزونه یوزر پرو اضافه کنید شناسه مخصوص لیست Aweber را در این فیلد اضافه کنید.

کمپین تنظیمات مانیتور

کمپین تنظیمات مانیتور در تنظیمات خبرنامه

کمپین کد مجوز مانیتور

برای همگام سازی افزونه یوزر پرو با کمپین های campaign monitor کد API مخصوص خودرا در این قسمت وارد کنید.

کمپین لیست نام مانیتور

اگر می خواهید لیست کمپین ها با افزونه یوزر پرو همگام سازی شود شناسه لیست را در این قسمت وارد کنید.

نتیجه گیری

در این بخش از آموزش افزونه یوزر پرو نحوه همگام سازی افزونه یوزر پرو با سرویس های ایمیل مانند Mail Chimp  و campaign monitor را بررسی کرده ایم. موفق باشید.

آموزش افزونه یوزر پرو – قسمت چهار – تب تاییده های ایمیلآموزش افزونه یوزر پرو – قسمت شش – تب محدودیت محتوا
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .