وردپرس دارای یکسری API برای ایجاد و مدیریت ابزارک های داشبورد یا dashboard widget می باشد .

شما می توانید از این API ها برای ایجاد ابزارک های سفارشی خود در ناحیه داشبورد وردپرس استفاده کنید .

برای ایجاد یک ابزارک داشبورد ، از تابع dashborad_widget()  استفاده می شود .

در بخش زیر نحوه استفاده از تابع dashboard_widget() نمایش داده شده است .

تابع dashboard_widget() پارامترهای زیر را دریافت می کند :

widget_id – شناسه css که به المان DIV ابزارک اضافه می شود .

widget_name – نام ابزارک که در بخش سرصفحه یا heading نمایش داده می شود .

callback – تابعی که وظیفه نمایش ابزارک را بر عهده دارد .

control_callback – تابعی که برای مدیریت المان های ابزارک و ارسال داده های ابزارک مورد استفاده قرار می گیرد .

 

در ادامه چند مثال متنوع را با هم مرور می کنیم .

ابتدا یک ابزارک داشبورد ساده که یک محتوا را به کاربر نمایش می دهد را ایجاد می کنیم .

برای ایجاد یک ابزارک داشبورد از قلاب اکشن wp_dashboard_setup استفاده می شود . این قلاب دقیقاً بعد از مقداردهی اولیه ابزارک های داشبورد پیش فرض وردپرس و قبل از نمایش آنها ، اجرا می شود .

قلاب wp_dashboard_setup تابع سفارشی rwpp_dashboard_example_widgets() را فراخوانی می کند . سپس از تابع wp_add_dashboard_widget() برای ثبت ابزارک داشبورد جدید استفاده می شود .

عنوان ابزارک با مقدار “My Plugin Information”  تنظیم شده است و تابع سفارشی rwpp_dashboard_ example_display() برای نمایش ابزارک فراخوانی شده است .

اکنون که ابزارک داشبورد ثبت شده است ، باید تابع سفارشی برای نمایش ابزارک و نمایش یک پیغام به کاربر ایجاد شود .

اکنون شما یک ابزارک دارید که پیغامی را به کاربر نمایش می دهد .

API های ابزارک داشبورد به صورت اتوماتیک قابلیت هایی مانند جابجایی ، باز و بسته شدن و امکان فعال یا غیرفعال کردن را به ابزارک شما اضافه می کنند و نیازی به هیچگونه کدنویسی اضافه ای وجود ندارد .

کد کامل مربوط به این ابزارک را در بخش زیر مشاهده می کنید :

ایجاد یک ابزارک حرفه ای در وردپرسایجاد ابزارک داشبورد قابل تنظیم در وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .