بعد از اینکه شما یک منوی سطح بالا ایجاد کردید ، نوبت آن است که یک زیرمنو نیز به آن اضافه کنید . به عنوان مثال منوی “تنظیمات” در بخش مدیریت وردپرس یک منوی سطح بالا و منوی “عمومی” یک زیر منو برای آن محسوب می شود .

برای ایجاد و ثبت یک زیر منو از تابع add_submenu_page() با ساختار زیر استفاده می شود .

تابع add_submenu_page() پارامترهای زیر را دریافت می کند :

parent_slug – نامک منوی والد یا منوی سطح بالا.

page_title – عنوان صفحه که در تگ <title> نمایش داده می شود .

menu_title – نام زیرمنو که در داشبورد وردپرس نمایش داده می شود .

capability – حداقل سطح دسترسی کاربر برای مشاهده منو .

menu_slug – نامک زیرمنو که باید منحصربفرد باشد .

function – تابعی که محتوای صفحه مرتبط با زیرمنو را نمایش می دهد .

 

اکنون یک زیر منو را به منوی سطح بالای قبلی اضافه می کنیم .

کد بالا سه زیرمنوی “درباره” ، “راهنمایی” و “حذف” را برای منوی سطح بالا ایجاد می کند .

هر کدام از این منوها می توانند به یک تابع مجزا متصل شوند . این توابع می توانند دارای هر نوع کد دلخواهی برای صفحه زیرمنوی مرتبط به خود باشند .

ایجاد یک منوی سطح بالا در وردپرسافزودن یک زیرمنو به منوهای موجود وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .