تابع did_action() به شما امکان می دهد که بررسی کنید آیا یک قلاب اکشن قبلاً اجرا شده است یا اینکه یک قلاب اکشن چندبار اجرا شده است .

برخی قلاب های اکشن در زمان بارگذاری یک صفحه ممکن است چندین بار اجرا شوند .

$tag – نام قلاب اکشنی که می خواهید آن را برای تعداد اجرا بررسی کنید .

تابع did_action() تعداد دفعات اجرای قلاب را برمی گرداند . همچنین اگر قلاب تا زمان بررسی did_action اجرا نشده باشد مقدار false را بر می گرداند .

رایج ترین استفاده از تابع did_action این است که بر اساس آن چک شود که آیا قلاب اکشن مورد نظر قبلاً اجرا شده است یا خیر و بر اساس نتیجه این تابع کدهای مورد نظر اجرا شوند .

در مثال بعدی خواهید دید که در صورتی که قلاب اکشن plugins_loaded قبلاً اجرا شده باشد ، یک ثابت PHP تعریف خواهد شد .

تابع has_action وردپرسplugins_loaded ؛ قلاب اکشن کاربردی وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .