تابع remove_action() به شما امکان می دهد که یک اکشن که قبلاً برای یک قلاب ثبت شده است را حذف کنید . برای مثال شما می توانید اکشن های پیش فرض اضافه شده توسط خود وردپرس را حذف کنید .

برای حذف یک اکشن ، باید اکشن قبلاً توسط تابع add_action() ثبت شده باشد . چنانچه کدهای مربوط به حذف اکشن شما ، قبل از ثبت شدن اکشن اجرا شوند ، آن اکشن حذف نخواهد شد .

چنانچه تابع remove_action() بتواند اکشن مورد نظر را حذف کند مقدار منطقی true و در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند .

پارامترهای تابع remove_action()

$tag – نام قلاب اکشنی که می خواهید تابع ثبت شده برای آن را حذف کنید .

$function_to_remove – نام تابعی که به قلاب اضافه شده است .

$priority – اولویتی که در تابع add_action() هنگام ثبت اکشن برای قلاب ، تعیین شده است . پیش فرض عدد 10 می باشد .

$accepted_args – تعداد آرگومان های قبول شده توسط اکشن . مقدار پیش فرض این پارامتر 1 می باشد .

 

برای حذف موفقیت آمیز یک اکشن از یک قلاب ، پارامترهای $tag و $function_to_remove و $priority  باید دقیقاً مانند گزینه های باشند که در تابع do_action() استفاده شده اند  ، در غیر اینصورت اکشن مورد نظر شما حذف نخواهد شد و تابع remove_action() مقدار false را بر خواهد گرداند .

اکنون یکی از اکشن های پیش فرض وردپرس به نام rel_canonical را با هم بررسی می کنیم . این اکشن یک لینک قانونی را بیت تگ باز <head> و تگ بسته </head> در سمت کاربری اضافه می کند .

برای حذف این اکشن ، شما باید از تابع remove_action() در افزونه خود استفاده کنید .

برای اینکار شما نیاز دارید که پارامترهای $tag و $function_to_remove را تعریف کنید .

در این مورد ، شما نیاز ندارید که پارامتر $priority را تنظیم کنید ، زیرا در اکشن به صورت صریح اولویتی تعریف نشده است .

همچنین شما می توانید هر اکشن اضافه شده ای توسط هسته وردپرس ، یک افزونه یا یک پوسته را در افزونه خود را حذف کنید . اما معمولاً اکشن های پیش فرض وردپرس حذف می شوند .

بیشتر اکشن های پیش فرض در فایل wp-includes/default-filters.php قرار دارند . با مرور این فایل می توانید چگونگی استفاده وردپرس از قلاب های اکشن را مشاهده کنید .

توابع قلاب اکشن وردپرستابع remove_all_actions وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .