یک اکشن در نگاه فنی یک تابع PHP است . برای تبدیل یک تابع PHP به یک اکشن ، نیاز است که برای یک قلاب اکشن ثبت شود .

در بخش قبلی مشاهده کردید که چه کارهایی را می توان با قلاب های اکشن انجام داد ولی برای استفاده از قلاب های اکشن برای هر هدفی ، باید یک اکشن ثبت شده برای آنها وجود داشته باشد .

در اینجا افزونه ها می توانند به کمک ما بیایند .

شما توابع سفارشی ای ( اکشن ها ) با یک وظیفه خاص را توسعه می دهید که در زمان اجرای قلاب اکشن اجرا می شوند . برای اینکار شما به تابع add_action() نیاز دارید .

پارامترهای تابع add_action()

$tag – نام قلاب اکشن که تابع شما روی آن اجرا خواهد شد

$function – نام تابعی که وردپرس آن را فراخوانی می کند

$priority – یک عدد صحیح که تعیین کننده ترتیب اجرای توابع متصل شده به قلاب اکشن است . هر چه این عدد پایین تر باشد ، تابع متصل شده به قلاب ، زودتر اجرا خواهد شد و هر چه عدد بالاتر باشد ، تابع متصل شده به قلاب دیرتر اجرا خواهد شد . اگر عددی برای این پارامتر تعیین نشود با مقدار پیش فرض 10 مقداردهی خواهد شد .

$accepted_args – تعداد پارامترهایی که قلاب اکشن به تابع شما ارسال می کند . به صورت پیش فرض ، تنها یک پارامتر ارسال می شود .

 

قلاب های اکشن تنها به یک اکشن محدود نیستند .

افزونه شما می تواند چندین تابع را به قلاب های اکشن اضافه کند .

سایر افزونه ها و حتی هسته وردپرس ، معمولاً توابع را به قلاب مشابه اضافه می کنند .

اکنون زمان آن رسیده که شما از قلاب های اکشن استفاده کنید .

یک قلاب اکشن رایج wp_footer است . این قلاب در سمت کاربری (front end) سایت و توسط پوسته وردپرس کاربر اجرا می شود . بطور کلی ، این قلاب قبل از تگ </body> در HTML اجرا می شود .

در این مثال یک اکشن برای قلاب wp_footer ثبت شده است که یک پیغام سفارشی را به فوتر اضافه می کند :

بیایید دستور add_action در مثال بالا را بیشتر بررسی کنیم .

پارامتر اول نام قلاب (wp_footer) است .

پارامتر دوم نام تابع (rwpp_example_footer_message) شماست که برای قلاب wp_footer ثبت شده است .

پارامتر سوم اولویت اجرای تابع می باشد ( 100 ) .

تابع شما دیرتر از سایر توابع ثبت شده برای قلاب wp_footer اجرا خواهد شد زیرا اولویت آن 100 است . اگر عدد اولویت را به 1 تغییر دهید ، تابع شما اولویت اول را در بین توابع ثبت شده برای قلاب wp_footer خواهد داشت .

شاید برای شما این سئوال پیش آمده باشد که اگر دو تابع ثبت شده برای یک قلاب دارای اولویت یکسان باشند ، کدام یک زودتر اجرا خواهند شد ؟ پاسخ این است که در این شرایط هر تابعی که کد آن زودتر توسط وردپرس خوانده شود ، زودتر هم اجرا خواهد شد .

نکته ای که باید در مورد استفاده از قلاب ها به آن توجه کنید این است که برخی قلاب ها ممکن است در چرخه کاری وردپرس چندین بار اجرا شوند . پس هر اکشنی که برای این قلاب ها ثبت شده باشد به تعداد تکرار قلاب ، اجرا خواهد شد .

آشنایی با قلاب های اکشن در وردپرستوابع قلاب اکشن وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .