افزونه نه تنها می توانند از مزایای قلاب های توکار وردپرس استفاده کنند ، بلکه می توانند قلاب هایی را ایجاد کنند تا توسط سایر افزونه ها و پوسته های وردپرس نیز مورد استفاده قرار بگیرند .

افزونه شما می تواند از چهار تابع برای ایجاد قلاب های سفارشی استفاده کند .

  • do_action()
  • do_action_ref_array()
  • apply_filters()
  • apply_filters_ref_array()

شما می توانید از دو مورد اول برای ایجاد قلاب های اکشن سفارشی و از دو مورد آخر برای ایجاد قلاب فیلتر سفارشی استفاده کنید .

استفاده از قلاب ها در داخل یک کلاسمزایای ایجاد قلاب های سفارشی
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .