در برخی افزونه ها ، ممکن است نیاز داشته باشید تا تمام فیلترهای روی یک قلاب فیلتر را حذف کنید . یا اینکه تمام فیلترهایی که روی یک قلاب فیلتر دارای اولویت اجرای خاصی هستند را حذف کنید .

تابع remove_all_filters() به شما امکان می دهد که این کار را تنها با یک خط کد انجام دهید .

$tag – نام قلاب فیلتر برای حذف همه فیلترهای ثبت شده برای آن

$priority – اولویت فیلترهای مورد نظر برای حذف از قلاب فیلتر . این پارامتر اختیاری است و اگر تنظیم نشود ، تمام فیلترهای ثبت شده روی قلاب فیلتر حذف خواهند شد .

وردپرس چندین فیلتر را روی قلاب فیلتر the_content برای اعمال تغییراتی روی مطالب اضافه می کند .

فرض کنید که می خواهید تمام فیلترهای اعمال شده روی محتوای مطالب مانند ایجاد پاراگراف خودکار (فیلتر wpautop) و … را از روی مطالب وردپرس حذف کنید .

برای حذف همه این فیلتر ها از تابع remove_all_filters() و تنها با تنظیم یک پارامتر با مقدار the_content اینکار امکانپذیر است .

اگر می خواهید یک فیلتر با اولویت خاص را حذف کنید ، نیاز دارید که پارامتر دوم را نیز تنظیم کنید .

در مثال بعدی ، فیلتری با اولویت 11 از قلاب فیلتر the_content حذف شده است .

تابع remove_filter وردپرستابع has_filter وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .