تابع remove_filter() به افزونه ها امکان می دهد که ، فیلتر هایی که قبلاً روی یک قلاب فیلتر ثبت شده اند را حذف کنند .

برای حذف موفق یک فیلتر ، این تابع باید بعد از ثبت شدن فیلتر توسط تابع add_filter() فراخوانی شود .

$tag – نام قلاب فیلتری که می خواهید یک فیلتر را از روی آن حذف کنید .

$function_to_remove – نام تابعی که می خواهید از فیلتر حذف شود .

$priority – اولویتی که در تابع add_filter() برای ثبت فیلتر استفاده شده است . پیش فرض این پارامتر 10 است .

$accepted_args – تعداد آرگومان های تعریف شده که قبلاً در تابع add_filter() برای قلاب ثبت شده ، فراخوانی شده اند . پیش فرض این پارامتر 1 می باشد .

در صورتی که تابع remove_filter() موفق به حذف فیلتر مورد نظر شود مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند .

همچنین پارامترهای $tag ،  $function_to_remove و  $priority باید دقیقاً مانند پارامترهای استفاده شده در تابع add_filter() باشند ، در غیر اینصورت فیلتر حذف نخواهد شد .

اکنون با نگاهی به فیلترهای پیش فرض وردپرس که در فایل wp-includes/default-filters.php هستند ، یکی از فیلترهای جذاب به نام تابع wpautop() را خواهید دید . این تابع دو خط که با اینتر از هم جدا شده اند را به یک تگ پاراگراف (p) HTML تبدیل می کند .

این تابع در چندین قلاب از کدهای هسته وردپرس اجرا می شود . در کد زیر یک نمونه از استفاده این تابع را به همراه قلاب the_content را مشاهده می کنید .

کد بالا فیلتر wpautop() را به محتوای مطالب سایت اعمال می کند .

شما در برخی مواقع ممکن است نیاز داشته باشید که یک فرمت سفارشی را بر روی مطالب اعمال کنید . در این مواقع توسط تابع wpautop() اینکار به سادگی قابل انجام است .

به کد زیر نگاه کنید .

در کد بالا پارامترهای ” نام قلاب فیلتر (the_content) ” و ” تابع مورد نظر برای حذف (wpautop) ” مشخص شده اند . به خاطر اینکه در هنگام تعریف فیلتر wpautop اولویت تعریف نشده است ، عدد اولویت 10 در نظر گرفته شده و برای حذف این فیلتر نیز نیازی به تعیین عدد اولویت فیلتر نیست .

تابع apply_filters_ref_array وردپرستابع remove_all_filters وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .