علامت های نقل قول تکی و جفت (Single and Double Quotes)

PHP به شما امکان می دهد که که علامت های نقل قول تکی و جفت برای تعریف رشته های متنی استفاده کنید . در وردپرس پیشنهاد می شود که تا جایی که امکانپذیر است از نقل قول تکی استفاده کنید .

یکی از مزایای استفاده از علامت نقل قول تکی برای تعریف رشته ها این است که بندرت نیاز دارید تگ های HTML موجود در یک رشته را رد (Escape) کنید .

در مثال زیر این مزیت را به شما نشان داده ایم :

اگر به کد بالا خوب دقت کنید ، می بینید که مقدار attribute یا ویژگی href در داخل علامت نقل قول جفت قرار گرفته است . چنانچه برای کل تگ a از نقل قول جفت استفاده شده بود باید تمام علامت های نقل قول داخلی Escape یا رد می شدند ، اما با استفاده از علامت نقل قول تکی نیازی به کار اضافه نیست .

البته برخی مواقع بهتر است که از علامت نقل قول جفت استفاده شود . نمونه کاربردی این حالت زمانی است که شما می خواهید از یک متغیر در داخل یک رشته استفاده کنید .

به مثال زیر دقت کنید :

در این مثال متغیر $rwpp_myplugin_website به صورت بسیار ساده لینک وب سایت را در بخش href قرار داده است . اینکار به کمک استفاده از علامت نقل قول جفت در دو طرف رشته اصلی انجام شده است .

نامگذاری متغیرها ، توابع و فایل ها در افزونه وردپرسدندانه گذاری یا تورفتگی کدها در افزونه وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .