در مطلب قبلی نحوه حذف افزونه وردپرس توسط فایل uninstall را مشاهده نمودید . در این نوشته روش حذف افزونه وردپرس با استفاده از قلاب حذف یا uninstall hook را یاد خواهید گرفت .

چنانچه شما یک افزونه را حذف کنید ، وردپرس ابتدا به دنبال فایل uninstall.php می گردد و چنانچه آن را پیدا نکند به دنبال قلاب حذف یا uninstall hook می گردد . در صورتی که این قلاب وجود داشته باشد ، کدهای آن اجرا خواهند شد .

پارامترها :

$file – ( رشته ای ) ( الزامی ) – مسیر فایل اصلی افزونه

$function – ( رشته ای ) ( الزامی ) – تابعی که می خواهید هنگام حذف افزونه اجرا شود .

به یک مثال از تابع حذف توجه کنید :

همانگونه که مشاهده می کنید تابع register_uninstall_hook() نباید در هر بار اجرای کدهای افزونه اجرا شود و تنها در هنگام فعال سازی افزونه باید فراخوانی شود . برای انجام اینکار از تابع register_activation_hook() در هنگام فعال سازی افزونه استفاده می شود .

سپس تابع حذف فراخوانی می شود و دوباره ثابت __FILE__ به عنوان پارامتر اول به آن ارسال می شود . پارامتر دوم نیز تابعی است که کدهای حذف افزونه در آن قرار دارند .

دقت داشته باشید که اگر فایل uninstall.php در ریشه افزونه شما وجود داشته باشد ، کدهای قلاب حذف یا uninstall hook اجرا نخواهند شد .

در پایان توسط تابع rwpp_myplugin_uninstaller() عملیات حذف اطلاعات افزونه انجام خواهد شد .

نکته مهمی که باید به آن اشاره شود این است که ، امکان استفاده از یک متد موجود در یک کلاس به عنوان قلاب حذف افزونه وجود ندارد .

همانطور که مشاهده کردید ، ممکن است اشتباهاتی در هنگام استفاده از قلاب حذف افزونه وجود داشته باشد . بنابراین پیشنهاد می شود برای حذف تنظیمات و گزینه های افزونه به صورت تمیزتر و ساده تر از فایل uninstall.php به جای قلاب حذف یا uninstall hook استفاده شود .

حذف افزونه وردپرس توسط فایل Uninstall.phpاهمیت مستندسازی کدهای افزونه وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .