مواردی که در این فصل یاد خواهید گرفت :

  • ایجاد زیربنای یک افزونه وردپرس
  • تشخیص مسیرهای فایل و دایرکتوری ها
  • استفاده از توابع فعال سازی و غیرفعال سازی
  • درک روش های موجود حذف افزونه ها
  • درک Managing sanity practices and coding standards
  • درک مستندسازی کدهای افزونه
  • استفاده از چک لیست توسعه افزونه های وردپرس

هنگام توسعه یک افزونه در وردپرس ، ضروری است که پایه و اساس و زیربنای آن محکم ایجاد شود . ایجاد یک زیربنای قوی بسیاری از مشکلات شما را در زمان توسعه افزونه را از بین می برد . تکنیک های ارائه شده در این فصل ، در تمام این کتاب مورد استفاده قرا خواهند گرفت .

تست عملکرد افزونه های وردپرسلزوم نامگذاری مناسب افزونه وردپرس
پیشنهاد می کنیم برای دریافت آخرین مطالب کانال تلگرام کانی تمزرا دنبال کنید .