ایجاد و بازیابی نسخه پشتیبان در سی پنل | CPanel

امنیت وب سایت مهمترین موردی است که باید در سایت خود رعایت کنید . یکی از بهترین گزینه ها برای تامین امنیت سایت ، تهیه منظم نسخه های پشتیبان کامل از اطلاعات سایت می باشد .

در این ویدیو شما با مراحل ایجاد نسخه پشتیبان و بازیابی آن به صورت کامل آشنا می شوید .

ثبت ديدگاه